Vid vissa enduroevenemang, men även när man kör själv, vill man gärna ha en heltäckande hjälm för bättre skydd. Men att hela tiden åka runt med två olika hjälmar är ofta både onödigt och opraktiskt. Nu har Bell hittat en bra lösning på detta dilemma. Super 2R-hjälmen är egentligen en heltäckande hjälm, men man kan ta bort hakskyddet, vilket gör det mycket lättare att bara ta med överdelen. Man kan till och med stoppa hakskyddet i ryggsäcken vid långa klättringar, och montera tillbaka det på hjälmen, med hjälp av tre snabbfästen, vid ett kort stopp innan det går utför igen.

MIPS-tekniken bidrar extra till säkerheten: Systemet minskar rotationskrafternas inverkan på hjärnan när man råkar ut för ett snett islag. Ett lågfriktionsskikt gör att hjälmen kan glida lite i förhållande till huvudet…