Felicia Ferner är dotter till Per-Åke Pettersson, som är ägare till Cykelcentrum i Borlänge, och det är bland annat tack vare honom som Felicia har börjat med mountainbiking. Det var inte därför jag först lade märke till Felicia, det skedde faktiskt under 2010 och 2011 vid besök på några XC- tävlingar. Felicia och hennes syster, Emma, var de två som ofta bestämde hur det borde se ut i resultatlistorna.

Systrarna Ferner längst framme och sedan de övriga…