Geometrin ger en cykel dess egenskaper: hur följsam den är och hur den känns både uppför och nerför. Det är helt enkelt samspelet mellan ramens vinklar och avstånd. Din sittställning avgörs också av ramens geometri, eftersom den även påverkar vevpartiets, sadelns och styrets positioner. MTB Sweden-magazine försöker här skapa ordning i detta kaos av grader och millimetrar.

Nästan varje mountainbiketillverkare presenterar, tillsammans med sina cyklar, en översikt av de viktigaste måtten och vinklarna: geometrin. Med hjälp av geometrin kan du förutsäga hurdana köregenskaper en cykel kommer att ha, och därmed även dess användningsområde. Här nedanför kan du läsa hur varje del i geometrin påverkar cykelns egenskaper…