Det fortsätter hända saker i Trysil Bike Arena

Förutom att Trysil fortsätter bygga nya möjligheter för cyklisterna, finns det även olika evenemang under hösten som kan vara intressanta att ha med i höstens planering.

Rolling Stones

Fredagen 30 augusti öppnades den helt nya liftbaserade Rolling Stones. Det är en första del inom en sex kilometer lång planerad utförskörning som kommer att gå parallellt med nuvarande Magic Moose. Första segmentet, som öppnades, är ungefär en halv kilometer långt och är det första av fem segment som tillsammans kommer att leda till den sex kilometer långa leden från toppen av Fjellekspressen via Knettsetra ner till turistcentret. De kvarvarande segmenten av Rolling Stones öppnas allt eftersom vid färdigställandet och man kan cykla dem som avstickare inom befintliga Magic Moose. De ska slutligen leda till ett sammanhängande alternativ till Magic Moose.

Bike Out, 2-6 oktober

Dessa dagar är Bike Out i Trysil och det är då det erbjuds massor av olika cykelaktiviteter för både små och stora. Det finns även leverantörer på plats utanför Radisson Blu Resort från 28 september – 6 oktober.

Liften Fjellekspressen går varje dag under vecka 40, för att få upp så väll cyklister som vandrare, vartefter man antingen vandrar eller kör Magic Moose eller Rolling Stones.

För utförligt veckoprogram:

Trysil kalender

80/20 serien, lördag 5 oktober

Trysil Sykkelklubb arrangerar 80/20 Trysil Enduro för första gången. Loppet ska visa upp fler områden, båda de kända delarna, byggda och tillrättalagda stigar, men även mera av de okända godbitarna på naturliga stigar. Fast liften används!

Arenan kommer att ligga längst ner vid stolliften där Trysil Cykelklubb tillsammans med Trysil Bike Arena, Trysil Apartment Hotel, Taste Food and Wine House och Sindrestua ger en bra arena med allt du behöver.

Loppet genomförs utan rekognosering, alltså utan träning på lördag. Efter tävlingen kommer det att bli prisutdelning för tävlingen, och en avslutningsfest och prisutdelning för 80/20 Enduro Series 2019.

För mera information:

Trysil kalender

Teaser på nya Rolling Stones

Text: Harold Abbas

Foto & film: mtbS magazine & Destination Trysil

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!