Man kan ha en uppfattning om Norge och hur det ser ut, lite beroende på var man har varit i landet. Men att komma till Røros slår nog det mesta man hittills sett.

Det är en unik by med en speciell karaktär, gamla hus och byggnader med anor från 1700- till 1800-talet. Røros Bergstad är nämligen en av Europas bäst bevarade träbyar, där invånarna både bor och jobbar i de anrika husen, och där gruvdriften har satt sin prägel både centralt i byn och i kringliggande närområden.

Och man kan tydligt märka att invånarna är stolta över sin stad och sitt arv. Med all rätt.

Men så ligger Røros med på UNESCO:s världsarvlista också…

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!