Jan Ekdahl är han som ordnade så att vi fick uppleva Gotland och han skriver nu om egna erfarenheter under denna rubrik! Låt er inspireras av ’Janne’!

Jag cyklar alltsåfinns jag!

Det är där någonstans det ligger. Viljan att komma ut, att känna sig fri. Idag sitter de allra flesta långa dagar på kontor, tempot är högt och en kombination med barn och de aktiviteter som hakas på i den situationen blir min tur på cykel i en fuktig tallskog eller längs en saltig klapperstenstrand en skön stund av frihet. Att kunna köra valfri stig, att kunna ta i eller ta det lugnt, att susa utför eller klättra uppför med svidande lungor blir den kontrast jag behöver. Jag inser när jag skrivit så här långt att det i första hand handlar om fysisk ansträngning men det är inte hela sanningen. Jag förebygger även psykisk ohälsa, tror jag. Efter en tur så blir jag både piggare och gladare. Detsamma gäller, fast omvänt, om jag inte får cykla…