Formen på mtbS magazine, såsom vi känner den, kommer att vara annorlunda från och med 2020. Vissa har redan lagt märke till förändringen, medan andra möjligen inte märker någon skillnad över huvud taget eftersom man är inne på mtbsweden.com för första gången…

Det som började som en papperstidning (december 2012) har nu helt och hållet bytts ut mot online- publikationer. Så klart lämnar vi papperstidningen bakom oss med mycket sorg, tittar man i mitt hjärta så är det pappers-mountain bike-tidningar som gäller. Men när efterfrågan svalnar så måste man agera, vilket har lett till att mtbS magazine blir en aning annorlunda.

Allt som publiceras blir gratis, det betyder att man kan förvänta olika artiklar som publiceras allt eftersom och där man dessutom inte behöver logga in för att kunna läsa det man är intresserad av. För övrigt kommer vi att satsa på fler filmer med olika upplägg, för att komplettera de artiklar som skapas (kolla in vår Youtube-kanal).

MTB Sweden-magazines Youtube eller genom filmer på mtbsweden.com

Senast publicerade film:

Inom en snar framtid lanserar vi dessutom en nyhet här på mtbsweden.com, som är ett hjälpmedel för användaren att på enklast möjligt sätt hitta till det man är i behov av. Det ska vara lätt för den som precis har börjat cykla, eller går i första mtb-köp-tankarna, samtidigt som den som redan vet vad den är ute efter också hittar så snabbt och så enkelt som möjligt.

Som vi alltid har sagt, mtbS magazine är en tidning för och av mtb-cyklisterna, det betyder att ni gärna får fortsätta att skicka in tips och idéer, vi tar tacksamt emot allt!

Slutligen vill jag passa på att tacka var och en som har varit och fortfarande är med oss, tillsammans kan vi göra skillnad!

Fortsätt att njuta av denna underbara variant av cykling…

Väl mött,

Harold Abbas

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!